Achter Geestelijken

Achter Geestelijken van Ashley Terlouw en Sjaak van der Vooren is het derde deel in de Beroepsgenotenreeks.

'Godsdiensten onderscheiden zich niet in de ethiek, maar in de rituelen en onbegrijpelijke leefregels,' zegt een van de respondenten in dit boek. Er bestaat een zekere spanning tussen gelovigen onderling en tussen gelovigen en seculieren. Twee factoren lijken bepalend te zijn voor de ernst van die spanningen. In de eerste plaats de starheid of flexibiliteit waarmee gelovigen hun religieuze voorschriften interpreteren en in de tweede plaats de ruimte die door de omgeving aan het uiten van religie wordt gegeven.
Tien geschreven portretten geven inzicht in hoe verschillende geestelijken denken over en omgaan met kwesties zoals gemengde huwelijken, homoseksualiteit en de scheiding van kerk en staat. De overeenkomsten tussen de religies lijken groter dan de verschillen. Vrijwel alle geïnterviewde geestelijken zien religie als een bindende factor, een troost, een houvast en over het algemeen vinden zij dat zij in Nederland voldoende ruimte hebben om hun religie te beleven, al maken sommigen van hen zich wel zorgen over de heftigheid van debatten over bijvoorbeeld het ritueel slachten, de SGP en de hoofddoek bij de politie.

Er zit meer achter geestelijken dan u denkt. Laat u verrassen door Hette Abma, Gilbert Baudet, Tamarah Benima, Marij Geurts, Ibrahim Gundogdu, Aryeh Leib Heintz, Abouna Bishoy Kamal, Enis Odaci, Theo van der Sman en Theodoor van der Voort.

In de Beroepsgenotenreeks komen beroepsgenoten aan het woord over de normen, gebruiken, gedragscodes en gewoonten die zij met elkaar delen maar ook waar die verschillen. Het laat zien dat binnen een beroepsgroep zowel homogeniteit als diversiteit bestaat en dat de persoon achter de functionaris bepalend is voor de wijze waarop hij of zij het beroep uitoefent. Verder geeft de serie een kijkje achter de schermen van het betreffende beroep.

Achter Geestelijken
ISBN 9789082151602
paperback 135 x 215 mm
156 pagina's
prijs € 19,95
alleen te koop bij Boekenbestellen.nl

Tags: boeken, geestelijken, religie, Ashley, Sjaak